Historisk arkiv

Kulturministeren delte ut pris til Åsne Seierstad

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Pressemelding

Nr.: 108/02
Dato: 19.11.02

Kulturministeren delte ut pris til Åsne Seierstad

- Åsne Seierstad har vist et sjeldent mot og handlekraft, både som journalist og forfatter. Med boken Bokhandleren i Kabul har hun signert en bok som også vekker oppsikt i utlandet, sa kulturminister Valgerd Svarstad Haugland da hun delte ut Bokhandlerprisen 2002 i dag.

- Litteraturen er en svært viktig del av norsk kultur og kulturpolitikk, understreket statsråden. - Boken har sin egenverdi, og er et viktig redskap for å ta vare på og utvikle språket vårt. I en tid med sterk internasjonalisering trenger vårt språk all den støtten det kan få for å overleve og utvikles videre. Som del av infrastrukturen på litteraturfeltet der bibliotek, innkjøpsordninger og bransjeavtale hjelper også litteraturprisene til å holde boken i hevd og til å øke interessen for lesing, sa kulturminister Svarstad Haugland i sin tale til prisvinneren.

I ly av burkhaen har Åsne Seierstad gått fri og anonym rundt i Kabul og andre deler av Afghanistan. Bokhandleren i Kabul forteller om storfamilien til en bokhandler som forfatteren bodde hos i fire måneder våren 2002, etter at Taliban-regimet flyktet. Med utgangspunkt i storfamilien forteller Åsne Seierstad om afghansk hverdagsliv med provoserende holdninger, i en tid med store omveltninger, men med en optimistisk grunntone.

Bokhandleren i Kabul er valgt ut etter avstemming blant alle norske bokhandlere.
I år er det 32 gangen Bokhandlerprisen deles ut.