Historisk arkiv

Økt satsing på idrettsanlegg

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Pressemelding

Nr.: 26/02
Dato: 26.04.2002
Kontaktperson:
Ekspedisjonssjef Paul Glomsaker, Idrettsavdelingen, tlf. 22 24 80 50
Avdelingsdirektør Rigmor Duun Grande, Idrettsavdelingen, tlf. 22 24 80 74

Økt satsing på idrettsanlegg

- En klar prioritering av idrettsanlegg i kommunene, sier kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland i en kommentar til at Regjeringen fordelte 858,32 millioner kroner av spilleoverskuddet til idrettsformål i dag. Årets tildeling innebærer en satsing på anleggsutbygging, noe som igjen bidrar til økt fysisk aktivitet og til å utløse frivillig innsats.

396 millioner kroner er avsatt til idrettsanlegg i kommunene. - Beløpet er det største som noen gang er avsatt til dette formålet, og utgjør en økning på 44,2 millioner kroner i forhold til fjorårets avsetning, sier statsråd Svarstad Haugland. - Det er mangelen på idrettsanlegg som gjør det nødvendig å intensivere satsingen på dette området. Underdekningen av idrettsanlegg er særlig tydelig i de store byene, påpeker statsråden.

Regjeringens prioritering på anleggsområdet innebærer en styrking av bruksanlegg der større deler av befolkningen kan drive idrett og fysisk aktivitet, og en reduksjon i midler til større anlegg for internasjonale mesterskap og konkurranser.

Regjeringen tildeler 86 millioner kroner direkte til lokale idrettslag. Støtten er rettet mot lokale lag og foreningers arbeid for barn og ungdom. Tilskuddsordningen blir evaluert og viser positive effekter. - Vi vil fortsatt satse på idrettsforskning og antidopingarbeid. Det er viktig å øke kunnskapsgrunnlaget for idrettspolitikken, slik at denne i størst mulig grad kan bidra til økt fysisk aktivitet og frivillig innsats i befolkningen, påpeker Svarstad Haugland.

Regjeringen støtter idrettens arbeid med sosial integrering. - Idretten er et godt virkemiddel og gjør en solid innsats for å inkludere utsatte grupper i sosiale nettverk lokalt, understreker kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland.

Hovedfordelingen 2002

Post 1

IDRETTSANLEGG

1.1

Idrettsanlegg i kommunene

396 000 000

1.2

Idé- og arkitektkonkurranse

10 000 000

1.3

Anlegg for friluftsliv i fjellet

9 000 000

415 000 000

Post 2

NASJONALANLEGG/SPESIELLE ANLEGG

2.1

Nasjonalanlegg

10 000 000

2.2

Spesielle anlegg

3 000 000

13 000 000

Post 3

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSARBEID

3.1

Idrettsforskning

14 820 000

3.2

Idrettsfaglig utvikling

1 800 000

3.3

Anleggsfaglig utvikling

3 200 000

3.4

Idrettsanleggsregisteret (KRISS)

1 100 000

20 920 000

Post 4

SPESIELLE AKTIVITETER

4.1

Antidopingarbeid

4 700 000

4.2

Fysisk aktivitet, lokal tilhørighet og sosial integrasjon

16 300 000

4.3

Friluftstiltak for barn og ungdom

1 900 000

4.4

Landslaget Fysisk Fostring i Skolen

1 000 000

23 900 000

Post 5

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITÈ

5.1

Grunnstøtte NIF

68 000 000

5.2

Grunnstøtte særforbund

116 000 000

5.3

Barn, ungdom og breddeidrett

55 000 000

5.4

Toppidrett

45 000 000

5.5

Øremerkede tilskudd

- Etikk- og antidoping

11 800 000

- FoU

3 700 000

299 500 000

Post 6

TILSKUDD TIL LOKALE LAG OG FORENINGER

6.1

Tilskudd til lokale lag og foreninger

86 000 000

86 000 000

TIL SAMMEN

858 320 000