Historisk arkiv

Radiokonsesjonen utlyses fredag

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Pressemelding

Nr.: 41/02
Dato: 30.05.2002
Kontaktperson: Ekspedisjonssjef Roy Kristiansen, tlf. 22 24 80 04

Radiokonsesjonen utlyses fredag

Konsesjon til å drive riksdekkende, reklamefinansierte radiosendinger med allmennkringkastingsprofil skal tildeles fra 1. januar 2004. P4 Radio Hele Norge ASA innehar denne konsesjonen i dag. Kultur- og kirkedepartementet vil fredag 31. mai kl 16.45 gjøre kjent søknadsdokumentet for konsesjonen.

Søknadsdokumentet vil inneholde opplysinger om hvilke krav som må oppfylles for å kunne søke og få tildelt konsesjonen, og minimumsvilkår som må oppfylles i konsesjonsperioden.

Søknadsdokumentet vil bli gjort tilgjengelig på Kultur- og kirkedepartementets hjemmeside på odin.dep.no/kkd/ . Søknadsdokumentet kan også bestilles via telefaksnr. 22 24 80 39 eller via e-post til postmottak@kkd.dep.no .