Historisk arkiv

Seks søknader til radiokonsesjon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Pressemelding

Nr.: 60/02
Dato: 04.09.2002
Kontaktpersoner: Statssekretær Yngve Slettholm, tlf. 22 24 78 04 og avdelingsdirektør Øyvind Christensen, tlf. 22 24 80 02

Seks søknader til radiokonsesjon

Kultur- og kirkedepartementet har i dag mottatt seks søknader til konsesjonen for riksdekkende reklamefinansierte radiosendinger.
Søkerne er:

Kanal 2 AS ved TV 2 Gruppen AS
Kanal4 Norge AS
Norsk Akademisk Radio Råd ved Studentradioene i Oslo, Bergen og Trondheim
P4 Radio Hele Norge ASA
Radio 2 ved Radio 2 Digital AS
Radio VG ved Verdens Gang AS

- Tildelingen av konsesjonen skal bidra til at vi har et bredt og godt allmennkringkastingstilbud på radio som et alternativ og supplement til NRKs radiosendinger. Allmennkringkasterne fyller også viktige forpliktelser i forhold til norsk kultur og språk, sier kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland i en kommentar.

- Interessen for konsesjonen viser at flere miljøer i landet ser seg i stand til å fylle oppgaven. Det er et positivt uttrykk for at radiokompetansen og viljen til å satse på norsk innhold er bredt representert. Kultur- og kirkedepartementet tar sikte på å tildele konsesjonen før nyttår, opplyser statsråd Svarstad Haugland.

Konsesjonen ble utlyst 31. mai, og i søknadsdokumentet skisseres noen av de vilkårene som vil bli stilt for konsesjonen og hvilke hensyn man særlig vil legge vekt på i vurderingen av søknadene. Søknadsdokumentet og andre opplysninger av betydning for utlysingen og søknadsbehandlingen er tilgjengelig på departementets hjemmeside: http://odin.dep.no/kkd/norsk/medier/konsesjon/.

Hvis søkerne gir sitt samtykke, vil de offentlige delene av søknadene bli gjort tilgjengelige på departementets hjemmeside i løpet av de nærmeste dagene.