Historisk arkiv

Folkemuseet overtar bruksretten til Bygdøy Kongsgård

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Regjeringen har bedt Stortinget om fullmakt til å inngå avtale med Norsk Folkemuseum om overtakelse av bruksretten til Bygdøy Kongsgård. Endringen er i tråd med H.M. Kongens ønske. (15.05.03)

Pressemelding

Nr.: 47/03
Dato: 15.05.2003
Kontaktpersoner:
Departementsråd Helge M. Sønneland, Kultur- og kirkedepartementet, tlf. 22 24 78 08
Hoffsjef Lars Petter Forberg, Det Kgl. Slott, tlf. 91 19 97 49
Direktør Olav Aaraas, Norsk Folkemuseum, tlf. 22 12 37 00

Folkemuseet overtar bruksretten til Bygdøy Kongsgård

Regjeringen har bedt Stortinget om fullmakt til å inngå avtale med Norsk Folkemuseum om overtakelse av bruksretten til Bygdøy Kongsgård. Endringen er i tråd med H.M. Kongens ønske. Avtalen skal ikke omfatte hovedbygningen og den omkringliggende parken som fremdeles skal disponeres av H.M. Kongen. Forvaltningsansvaret for Oscarshall berøres foreløpig ikke, men skal utredes nærmere.

Når Norsk Folkemuseum overtar dette ansvaret, er det en videreføring av en lang tradisjon i bruken av Bygdøy som et sted for natur- og kulturopplevelser, og en bekreftelse på den nære samhørighet som har vært mellom Kongsgården og museet i mer enn hundre år.

Det var kong Carl Johan som ved begynnelsen av 1800-tallet startet utviklingen av området til en folkepark, etter mønster av Boulogneskogen og Vincenneskogen i Paris og den vakre Hagaparken ved Stockholm, og hans etterfølgere fortsatte arbeidet helt frem til unionsoppløsningen i 1905. Anlegg av gangstier og promenadeveier, badeplasser og serveringssteder skulle gjøre Bygdøy til et område for rekreasjon og forlystelse for befolkningen i Christiania. Byggingen av Oscarshall og oppførelsen av Oscar II’s bygningssamling var ledd i de samme bestrebelsene. Da Norsk Folkemuseum skulle anlegges i slutten av 1890-årene, ble det bevisst plassert inntil kongens vakre bygningssamling, som fra 1907 ble en del av museet.

I dag forvalter Norsk Folkemuseum en samling på mer enn 150 hus og driver jordbruk og landskapsskjøtsel i et friluftsmuseum som besøkes av mer enn 200.000 mennesker i året. Museet samarbeider med Norges Landbrukshøyskole om en egen kulturlandskapsplan, der bruken av gamle jordbruksformer og eldre husdyrraser og planteslag inngår som viktige elementer. Sammenkoplingen med Kongsgårdens moderne jordbruksdrift vil således kunne åpne for mange spennende muligheter i fremtiden.

Norsk Folkemuseums overtakelse av bruksretten vil ikke umiddelbart medføre store endringer i publikums opplevelse av Bygdøy Kongsgård. Driften av gården og museet vil fortsette som før, og området skal fortsatt være åpent for allmennheten. På lenger sikt vil den nye alliansen kunne berike publikums opplevelse av det vakre landskapet på Bygdøy. Området er rikt på natur- og kulturhistoriske verdier, og Norsk Folkemuseums lange erfaring med formidling og folkeopplysning gjør det godt skikket til å formidle disse verdiene. Dette vil måtte skje innen rammen av en samlet plan for området.