Historisk arkiv

Satsing på norsk filmproduksjon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Pressemelding

Nr.: 101/03
Dato: 08.10.2003
Kontaktperson: Eksp.sjef Roy Kristiansen, Medieavdelingen, tlf. 22 24 80 04

Satsing på norsk filmproduksjon

Departementet foreslår å øke bevilgningen til Norsk filmfond med 11,4 mill. kroner til 231,5 mill. kroner. Hovedstrukturen i filmpolitikken vil bli videreført og de eksisterende ordningene vil bli styrket.

Forsøksordningen med tilskudd til prosjektutvikling innenfor nye medier blir gjort til en permanent ordning. Bevilgningen foreslås økt fra 3 til 8 mill. kroner. - Målet med tilskuddsordningen er å sikre bedre tilgang til interaktive data- og tv-spill med norsk språk og kultur. Halvparten av barn i alderen 8 til 15 år spiller dataspill over én time hver dag. Vi ønsker å gi foreldre drahjelp til å velge de gode alternativene og sikre barn og unge tilgang til ikke-voldelige dataspill med norsk språk og innhold, sier statsråd Valgerd Svarstad Haugland.

For å gjøre norske kinofilmer mer tilgjengelige for hørselshemmede, foreslår departementet å innføre en to-årig forsøksordning med teksting av norske filmer på kino. Det er satt av 1 mill. kroner til dette i 2004.

Departementet foreslår at Norsk filmutvikling opprettholdes som en egen virksomhet. Norsk filmutvikling skal rendyrke sin rolle som initiativtaker, planlegger og tilrettelegger av et helhetlig utviklingstilbud for filmbransjen.

Departementet foreslår at statens aksjer i Norsk filmstudio AS blir solgt. Departementet vil vurdere om salget kan gjennomføres slik at filmstudioet kan drives videre.