Historisk arkiv

Tiltak mot voldelige spill

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Barne- og familieminister Laila Dåvøy og kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland presenterte i dag Regjeringens tiltak mot voldelige interaktive spill. (10.09.2003)

Pressemelding

Nr.: 72/03
Dato: 10.09.03
Kontaktperson: Statssekretær i Kultur- og kirkedepartementet Yngve Slettholm, tlf. 22 24 78 04, Informasjonssjef i Barne- og familiedepartementet Ragnhild Samuelsberg, tlf. 22 24 24 15

Tiltak mot voldelige spill

Barne- og familieminister Laila Dåvøy og kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland presenterte i dag Regjeringens tiltak mot voldelige interaktive spill.

- Området er forsømt politisk. Halvparten av barn i alderen 8 til 15 år spiller dataspill over en time hver dag. Vi ønsker å gi foreldre drahjelp til å velge de gode alternativene, sier statsråd Valgerd Svarstad Haugland.

Regjeringen vil gjøre tilskuddsordningen til støtte av produksjon av dataspill og andre interaktive produksjoner permanent og øke tilskuddet fra 3 til 8 millioner kroner. Regjeringen vil foreslå dette i statsbudsjettet for 2004. Ordningen ble innført i juni 2003 som en forsøksordningen og administreres av Norsk Filmfond.

- Regjeringen ønsker å sikre barn og unges tilgang til ikke-voldelige dataspill med norsk språk og innhold, sier statsråd Valgerd Svarstad Haugland.

Remo Caprino vil i 2004 bli tildelt 2 millioner kroner i støtte til prosjektutvikling av et nytt dataspill, basert på norsk folkeeventyrtradisjon: "Askeladden på eventyr". Dette kommer i tillegg til de 8 millionene Norsk Filmfond får. Caprino er allerede kjent for dataspillet om Flåklypa Grand Prix.

- Vi vil vurdere ulike muligheter for å regulere detaljomsetningen av dataspill. Dette vil kunne innebære en konsesjonsordning. Vi har besluttet i dag å utvide arbeidsgruppens mandat til også å vurdere endringer i straffeloven § 382. Justisdepartementet er invitert til å være med i arbeidsgruppen. Dessuten vil vi peke på Barnevakten og SAFT prosjektet som informerer foreldre, skole og barn om trygg bruk av nye medier. Jeg mener også at det er viktig å innhente mer kunnskap om forholdet mellom voldelige dataspill og samfunnsvold, sier barne- og familieminister Laila Dåvøy.