Historisk arkiv

Fordobling av tippemidler til kulturformål

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

-Jeg er glad for at regjeringen nå kan støtte enda flere barn og unge som er engasjert i frivillig arbeid og lokale kulturaktiviteter. Dette er også et viktig skritt på veien for den nye ordningen med støtte til kulturelle møteplasser og kulturbygg, sier kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland. (14.05.04)

Pressemelding

Nr.: 30/04
Dato: 14.05.2004
Kontaktperson: Eksp.sjef Kjell Myhren, tlf. 22 24 80 00

Fordobling av tippemidler til kulturformål

Regjeringen har i dag fordelt 180 millioner kroner av overskuddet i Norsk Tipping til kulturformål. Dette er en fordobling av fjorårets beløp. Midlene deles likt mellom Frifond-ordningen og kulturbygg/kulturelle møteplasser.

-Jeg er glad for at regjeringen nå kan støtte enda flere barn og unge som er engasjert i frivillig arbeid og lokale kulturaktiviteter. Dette er også et viktig skritt på veien for den nye ordningen med støtte til kulturelle møteplasser og kulturbygg, sier kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland.

Frivillig barne- og ungdomsarbeid får 90 millioner
Frifond-ordningen, som er en tilskuddsordning til frivillig barne- og ungdomsarbeid lokalt, er tildelt 90 millioner kroner. 34, 2 millioner av disse vil Kultur- og kirkedepartementet tildele Norsk Musikkråd og Norsk Amatørteaterråd. Barne- og familiedepartementet fordeler 55, 8 millioner av midlene gjennom Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner. Ordningen er ment å være enkel, ubyråkratisk og tilpasset frivillig aktivitet.

90 millioner til kulturbygg, møteplasser og formidlingsarenaer
Det er fordelt 55 millioner til fylkeskommunene for videre fordeling til lokale og regionale kulturbygg. Av dette fordeles 29 millioner til lokale kulturbygg og 26 millioner til regionale kulturbygg. 35 millioner er tildelt tilskuddsordningen for regionale møteplasser og formidlingsarenaer for kultur.

Norsk Tippings overskudd fordeles likt mellom kulturformål og idrettsformål. 2/3 av midlene til kulturformål fordeles av Stortinget og 1/3 av Kongen.