Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Ny kompensasjonsordning for rettighetshavere til lydopptak og film

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Departementet foreslår at det bevilges 32,5 millioner kroner på statsbudsjettet for 2005 til en ny kompensasjonsordning for rettighetshavere til lydopptak og film. Forslaget har sammenheng med gjennomføring av et EU-direktiv om opphavsrett i informasjonssamfunnet. (06.10.2004)

Pressemelding

Nr.: 106/04
Dato: 06.10.2004
Kontaktperson: Eksp.sjef Roy Kristiansen, Medieavd., tlf. 22 24 80 04

Ny kompensasjonsordning for rettighetshavere til lydopptak og film

Departementet foreslår at det bevilges 32,5 millioner kroner på statsbudsjettet for 2005 til en ny kompensasjonsordning for rettighetshavere til lydopptak og film. Forslaget har sammenheng med gjennomføring av et EU-direktiv om opphavsrett i informasjonssamfunnet.

- Jeg er glad for at vi nå har kommet fram til en modell som sikrer rettighetshaverne kompensasjon for privatkopiering, sier kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland.

Midlene vil gi en kompensasjon til berørte rettighetshavere ut over det som gjelder i dag, og skal fordeles individuelt. Nivået på bevilgningen er fastsatt etter en sammenligning med nivået på tilsvarende kompensasjonsordninger i de øvrige nordiske land.

Forslaget kommer i tillegg til og må ses i sammenheng med bevilgningsforslaget til Fond for lyd og bilde, som videreføres med 19,5 millioner kroner. De to ordningene supplerer hverandre ved at begge har til formål å kompensere for privatbrukskopiering, men fordelingen skjer etter ulike prinsipper. Fondsmidlene fordeles kollektivt etter søknad, mens den nye kompensasjonsordningen foreslås fordelt individuelt.

EU-direktivet om opphavsrett i informasjonssamfunnet (2001/29/EF) er med forbehold om Stortingets samtykke foreslått innlemmet i EØS-avtalen. Direktivet krever at rettighetshaverne kompenseres dersom åndsverklovens adgang til privatbrukskopiering videreføres. Regjeringen ønsker å opprettholde adgangen til privatbrukskopiering og har kommet til at kompensasjonsordningen bør finansieres over statsbudsjettet.

Til toppen