Historisk arkiv

Byfuglien ny biskop i Borg

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Helga Haugland Byfuglien (55) ble i statsråd i dag utnevnt til ny biskop i Borg bispedømme. Ved denne utnevnelsen har Den norske kirke fått sin tredje kvinnelige biskop.(23.09.05)

Pressemelding

Nr.: 133/05
Dato: 23.09.2005
Kontaktperson: Ekspedisjonssjef Ole Herman Fisknes, tlf 22 24 79 02

Byfuglien ny biskop i Borg

Helga Haugland Byfuglien (55) ble i statsråd i dag utnevnt til ny biskop i Borg bispedømme. Ved denne utnevnelsen har Den norske kirke fått sin tredje kvinnelige biskop.

- Jeg er stolt over at jeg i min tid som kultur- og kirkeminister har fått være med på å utnevne to kvinnelige biskoper, sier Valgerd Svarstad Haugland.

Helga Haugland Byfuglien er i dag generalsekretær i Norges KFUK/M, en stilling hun har hatt i fire år etter først å ha vært assisterende generalsekretær i organisasjonen. Tidligere har hun vært prest i Nidaros bispedømme og i Ås prestegjeld i Borg bispedømme. En periode hadde hun også stilling som rådgiver for biskopen og bispedømmerådet i Borg. Mange vil kjenne Helga Haugland Byfuglien som andaktsholder i NRK og som spaltist i avisen Vårt Land.

Utnevnelsen av Helga Haugland Byfuglien bygger på et solid kirkelig votum. Først ble hun nominert av Borg bispedømmeråd som en av seks kandidater. Ved avstemningen, hvor blant andre prestene og menighetsrådene i bispedømmet deltok sammen med landets proster og teologiske professorer, kom hun på en klar førsteplass. Deretter var det et flertall både i Kirkerådet og i Borg bispedømmeråd som mente hun var den beste kandidaten. Også flertallet av biskopene hadde henne på førsteplass.

– Det er hyggelig å kunne utnevne en biskop med et så klart kirkelig votum. Ekstra hyggelig er det at en kvinne denne gang har fått størst oppslutning i prosessen fram mot utnevnelse. Oppslutningen om Byfuglien sier mye om hennes kvaliteter, men det sier også noe om hvor langt likestillingen mellom kvinner og menn er kommet i Den norske kirke, sier statsråd Svarstad Haugland i en kommentar.

Helga Haugland Byfuglien overtar bispeembetet i Borg etter Ole Chr. Kvarme som tidligere i år ble utnevnt til biskop i Oslo. Bispevigslingen vil finne sted i Fredrikstad domkirke søndag 11. desember.