Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Kulturmeldingen følges opp med viktige kulturtiltak

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Regjeringen følger opp kulturmeldingen i revidert nasjonalbudsjett. (13.05.05)

Pressemelding

Nr.: 86/05
Dato: 13.05.05
Kontaktperson: Ekspedisjonssjef Kjell Myhren, tlf. 22 24 80 00

Kulturmeldingen følges opp med viktige kulturtiltak


– Det er gledelig at regjeringen har funnet midler til å følge opp kulturmeldingen, sier kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland i forbindelse med at St.meld.nr.48 (2002-2003) Kulturpolitikk fram mot 2014 nå følges opp i revidert nasjonalbudsjett for 2005.

1,5 millioner kroner til Nasjonal jazzscene
Norsk Jazzforum har utviklet prosjektet med utgangspunkt i eksisterende arenaer.

– En nasjonal scene for jazz vil ha stor betydning for musikksjangerens videre utvikling, og et samlet norsk jazzmiljø har prioritert dette tiltaket, sier kultur- og kirkeminister Svarstad Haugland.

Det foreslås å bevilge 1,5 million kroner til formålet gjennom Norsk Jazzforum i 2005. Norsk Jazzforum skal bruke det økte tilskuddet til utvikling av en nasjonal jazzscene gjennom å styrke eksisterende, aktive og kompetente scener i Oslo.

Tilskuddsordning for kirkemusikk på 3 millioner kroner
Den kirkemusikalske virksomheten i norske menigheter representerer et viktig potensial i norsk kulturliv. Rammevilkårene for norsk kirkemusikk er imidlertid lite tilfredsstillende. Regjeringen foreslår derfor å opprette en egen tilskuddsordning for kirkemusikk gjennom Norsk kulturråd. Det legges opp til en ordning der det ikke gis støtte til enkelt­prosjekt, men til program som går over flere år.

7 millioner til ny innkjøpsordning for sakprosa
I forbindelse med utarbeidelse av forskrift for den nye bokavtalen, presenterte Regjeringen et framlegg om å utvide innkjøpsordningen under Norsk Kulturråd med den lenge planlagte innkjøpsordningen for litterært verdifull sakprosa. Regjeringen foreslår en tilleggsbevilgning for ordningen til Kulturrådet på 7 millioner kroner for 2005. En slik utvidelse skal styrke norsk språk i en tid der presset særlig fra engelsk er økende.


Norsk Form styrkes med 1 million
For å møte et behov på designfeltet foreslås 1 million ekstra til Norsk Form.

Norsk Form er samlokalisert med Norsk Designråd i Norsk Design- og arkitektursenter ved Akerselva. Samlokaliseringen gir gode muligheter for et nærmere samarbeid.

- Jeg håper styrkingen av tilskuddet vil føre til økning av aktivitetsnivået og bedre utnyttelse av det grunnlaget som bygges opp gjennom Designåret 2005. Norsk Form vil også kunne prioritere arbeidet med barn og unge, samt utvikle prosjekter og formidling på landsbasis, sier kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland.

Til toppen