Historisk arkiv

Kvensk anerkjennes som eget språk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Regjeringen har vedtatt å anerkjenne kvensk som eget språk. – Dette er en viktig symbolsak for den kvenske minoriteten, sier kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland.( 26.04.05)

Pressemelding

Nr.: 54/05
Dato: 26.04.2005
Kontaktperson: Avdelingsdirektør Christina Smith-Erichsen, tlf 22 24 80 59

Kvensk anerkjennes som eget språk

Regjeringen har vedtatt å anerkjenne kvensk som eget språk. – Dette er en viktig symbolsak for den kvenske minoriteten, sier kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland.

- Utgangspunktet for anerkjennelsen er regjeringens politikk overfor nasjonale minoriteter og internasjonale konvensjoner på området, sier statsråd Svarstad Haugland.

Kvenene er en etnisk gruppe med tilhørighet i Nord-Norge. Befolkningsgruppen har siden 1998 vært anerkjent som en nasjonal minoritet i Norge. Kvensk språk brukes av 2000-8000 personer, avhengig av hvilke kriterier som legges til grunn for beregningen.

Kvensk anerkjennes som eget språk med fortsatt vern på nivå II i henhold til den europeiske minoritetsspråkpakten.