Historisk arkiv

Ole Christian Mælen Kvarme ny biskop i Oslo

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Biskop i Borg Ole Christian Mælen Kvarme (56) ble i statsråd i dag utnevnt til ny biskop i Oslo bispedømme. - Valget stod mellom flere gode kandidater. Det som ble avgjørende for meg, var det klare kirkelige votum, sier kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland i en kommentar.

Pressemelding

Nr.: 05/35
Dato: 11.03.2005
Kontaktperson: Avdelingsdirektør Thom M. Rafoss tlf. 22 24 79 02

Ole Christian Mælen Kvarme ny biskop i Oslo


Biskop i Borg Ole Christian Mælen Kvarme (56) ble i statsråd i dag utnevnt til ny biskop i Oslo bispedømme.

- Valget stod mellom flere gode kandidater. Det som ble avgjørende for meg, var det klare kirkelige votum, sier kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland i en kommentar.

Ved avstemningen kom Kvarme på en klar førsteplass. Her deltok både menighetsråd og prester i Oslo bispedømme. Kvarme ble også lansert som kandidat av et stort antall av bispedømmets menigheter ved starten av utnevningsprosessen. Han var den eneste av de aktuelle kandidatene som var innstilt av samtlige biskoper. Flertallet av biskopene hadde han også på førsteplass.

Ole Christian Kvarme har tidligere vært domprost i Oslo og generalsekretær i Det norske bibelselskap. Siden 1998 har han vært biskop i Borg bispedømme. Han vil bli innsatt i sitt nye bispeembete i Oslo domkirke søndag 3. april 2005.

En samlet regjering (statskirkemedlemmer) støtter utnevnelsen av Kvarme, med unntak av statsrådene Per Kristian Foss og Odd Einar Dørum, som dissenterte og gikk inn for kirkerådets direktør Erling J. Pettersen.