Historisk arkiv

"Kulturmeldingen" - St. meld. nr. 48 (2002-2003) Kulturpolitikk fram mot 2014

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Nett-TV

St. meld. nr. 48 (2002-2003) Kulturpolitikk fram mot 2014 ble fremmet i statsråd fredag 29. august. Kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland holdt pressekonferanse i Oslo samme dag.

Videoen til denne artikkelen er dessverre ikke tilgjengelig. 

St. meld. nr. 48 (2002-2003) Kulturpolitikk fram mot 2014 ble fremmet i statsråd fredag 29. august. Kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland holdt pressekonferanse i Oslo samme dag.