Historisk arkiv

Lovutvalg skal gjennomgå bygningslovgivningen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Utvalget skal arbeide for en forenkling av bygningslov-givningen og resultatet av arbeidet skal være klart om tre år.

Pressemelding

Nr.: 18/2002
Dato: 15.03.2002

Lovutvalg skal gjennomgå bygningslovgivningen

Lovutvalget som skal gjennomgå bygningslovgivningen, er i dag oppnevnt i statsråd. Resultatet av arbeidet skal være klart om tre år. Utvalget skal arbeide for en forenkling av bygningslovgivningen. Dette vil først og fremst omfatte bygningsdelen av plan- og bygningsloven, men utvalget skal også vurdere en bedre samordning mellom plansaker og byggesaker i nært samarbeid med planlovutvalget.

Målet for arbeidet er, i tillegg til å forenkle bygningslovgivningen, å sikre at lovverket legger til rette for kvalitet, effektivitet og rettssikkerhet i byggeprosessen. Loven skal dessuten ivareta hensynet til en god estetisk utforming, tilgjengelighet og helse, miljø og sikkerhet.

- Det er en viktig og krevende oppgave som utvalget tar fatt på, og jeg ser frem til resultatet av utvalgets arbeid. Utvalget har bred kompetanse innen fagområdet og har derfor de beste forutsetninger for å komme frem til et godt resultat, sier kommunal- og regionalminister Erna Solberg.

Leder for utvalget er sorenskriver Nils Dalseide, Elverum. Øvrige medlemmer er:

  • Advokat Elisabeth Stenwig, Regjeringsadvokaten, Oslo
  • Byggmester Audun Sture, styreformann i Norges Byggmesterforbund, Askøy
  • Kommunalråd Monica Mæland, leder av Komité for miljø- og byutvikling, Bergen
  • Sivilarkitekt Halvor Westgaard, fagsjef i Norges Praktiserende Arkitekter ANS, Oslo
  • Advokatfullmektig Anne Prøsch Hage, Huseiernes Landsforbund, Oslo
  • Sivilingeniør Tor Saghaug, adm.dir. i RIF Organisasjonen for rådgivere, Oslo
  • Avdelingsdirektør Liv Zimmermann, Plan- og bygningsetaten, Bærum

[ Utvalgets mandat ]