Historisk arkiv

Modernisering av regionalpolitikken

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Pressemelding

Nr.: 103/2002
Dato: 03.10.2002

Modernisering av regionalpolitikken

Beslutningsmyndigheten over de distriktspolitiske virkemidlene flyttes nå fra departementet og ut til den enkelte fylkeskommune.

- Endringene viser at Regjeringen følger opp politiske mål knyttet til modernisering og fornyelse av offentlig forvaltning. Dette vil føre til forenklet og raskere saksbehandling for kommuner og næringsliv, og redusert byråkrati, sier kommunalminister Erna Solberg.

- De endringene som nå skjer er viktige for at fylkeskommunene skal få mulighet til å fylle sin nye rolle som regional utviklingsaktør, slik som avklart gjennom behandlingen av St.meld. nr. 19. Fylkeskommunene må nå selv ta ansvar for å utvikle og utforme denne rollen i partnerskap med kommuner, næringsliv, høgskoler og statlige aktører som for eksempel SND. Samarbeid gjennom denne type partnerskap gir mulighet til å styrke næringslivet i regionen og skape flere fremtidsrettede arbeidsplasser, sier kommunal- og regionalministeren.

Fylkeskommunenes ramme for 2003 vil være på 1 166,5 millioner kroner. Den totale rammen til distriktspolitikken over Kommunal- og regionaldepartementets budsjett økes med 100 millioner kroner, hvorav 50 millioner kroner gis slik at fylkeskommuner har rom til å fylle på kommunal næringsfond hvis de ønsker det.