Historisk arkiv

Nytt eiendomsforvaltningsutvalg

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Regjeringen oppnevnte fredag et nytt utvalg som skal se på hvordan kommuner og fylkeskommuner forvalter sine skolebygg og andre bygninger. Utvalget skal ledes av Per Eikeland. (21.11.2003)

Pressemelding

Nr.: 178/2003
Dato: 21.11.2003

Nytt eiendomsforvaltningsutvalg

Regjeringen har i dag oppnevnt et nytt utvalg som skal se på hvordan kommuner og fylkeskommuner forvalter sine skolebygg og andre bygninger. Utvalget skal ledes av professor Per Eikeland ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Utvalget skal ha ferdig sin innstilling 15. oktober 2004.

- Regjeringen prioriterer kvalitet i den kommunale og fylkeskommunale tjenesteproduksjonen, sier kommunal- og regionalminister Erna Solberg. - Den tekniske tilstanden på bygningsmassen er, ved siden av de ansattes kompetanse, en suksessfaktor for kvaliteten på tjenestetilbudet.

Utvalget skal vurdere kriteriene for god eiendomsforvaltning. Videre skal utvalget se på systemer for, og organiseringen av, eiendomsforvaltningen i kommuner og fylkeskommuner. Dersom utvalget avdekker svakheter, skal det foreslås nødvendige tiltak.

Utvalgets medlemmer:

 • Professor Per Eikeland, Oppegård, leder
 • Sivilingeniør Anne Kathrine Larssen, Oslo
 • Stipendiat Max Ingar Mørk, Molde
 • Rådgiver Johan Sverre Rivertz, Oslo
 • Underdirektør Trond Christensen, Ski
 • Prosjektleder Annichen Hauan, Oslo
 • Key Account Manager Merete Thorne, Asker
 • Rådgiver Dagfrid Hestnes, Oslo
 • Rådmann Kjell Fosse, Stjørdal
 • Kommunaldirektør Margrethe Hagerupsen, Lenvik
 • Fylkesutdanningssjef Turi Løvdal, Kristiansand