Historisk arkiv

Nytt inntektssystemutvalg

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Regjeringen har i dag oppnevnt et nytt utvalg som skal gjennomgå og evaluere inntektssystemet for kommunal sektor. Utvalget skal ha ferdig sin innstilling innen juli 2005. (03.10.2003)

Pressemelding

Nr.: 143/2003
Dato: 03.10.2003

Nytt inntekstssystemutvalg

Regjeringen har i dag oppnevnt et nytt utvalg som skal gjennomgå og evaluere inntektssystemet for kommunal sektor. Utvalget blir ledet av professor i samfunnsøkonomi Lars-Erik Borge ved Norges Teknisk-naturvitenskapelige Universitet. Utvalget skal ha ferdig sin innstilling innen juli 2005.

Målsetningen er å vurdere om systemet ivaretar kravet om rettferdig fordeling og om inntektssystemet er et effektivt virkemiddel for å gjennomføre Regjeringens politikk overfor kommunal sektor. Utvalget er bedt om å foreta en bred faglig gjennomgang av fordelingsmekanismene i finansieringssystemet med sikte på å komme fram til et mest mulig enkelt og rettferdig system.

Inntektssystemet fordeler midler til kommunal sektor og er et viktig virkemiddel for gjennomføring av regjeringens velferds- og regionalpolitikk. Inntektssystemet ble innført i 1986 og ble sist evaluert av et eget utvalg i 1995.

Utvalgets medlemmer:

 • Professor Lars-Erik Borge, Trondheim, leder
 • Professor Terje Hagen, Bærum
 • Forskningsleder Anne-Britt Djuve, Oppegård
 • Forsker Audun Langørgen, Oslo
 • Rådgiver Espen Erlandsen, Bærum
 • Underdirektør Kirsten Eknes, Oslo
 • Avdelingsdirektør Tove Brekke, Oppegård
 • Avdelingsdirektør Eli Johanne Lundemo, Oslo
 • Avdelingsdirektør Thor Bernstrøm, Oslo
 • Rådgiver Børre Stolp, Drammen
 • Fylkesrådmann Beate Stang Aas, Tromsø
 • Seksjonssjef Pål Hernæs, Oslo
 • Rådmann Britt Lund, Notodden

Link til hele mandatet her.