Historisk arkiv

Sammenslutning av Bodø og Skjerstad kommuner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Sammenslutningen finner sted fra 1. januar 2005. Navnet på den nye kommunen blir Bodø. (29.08.2003)

Pressemelding

Nr.: 126/2003
Dato: 29.08.2003

Sammenslutning av Bodø og Skjerstad kommuner

Regjeringen har i dag vedtatt sammenslutning av Bodø og Skjerstad kommuner. Sammenslutningen finner sted fra 1. januar 2005. Navnet på den nye kommunen blir Bodø.

Bodø og Skjerstad har begge gått gjennom en prosess der konsekvensene av en sammenslutning av de to kommunene har blitt utredet og vurdert. Begge kommunestyrene ga sommeren 2003 tilslutning til sammenslutningen.