Historisk arkiv

Statssekretær Eira i Árran

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Statssekretær Anders J. H. Eira i Kommunal- og regionaldepartementet vil sammen med sametingspresident Sven-Roald Nystø delta i den offisielle åpningen av byggetrinn II av Árran lulesamiske senter fredag 29. august. (28.08.2003)

Pressemelding

Nr.: 123/2003
Dato: 28.08.2003

Statssekretær Eira i Árran

Statssekretær Anders J. H. Eira i Kommunal- og regionaldepartementet vil sammen med sametingspresident Sven-Roald Nystø delta i den offisielle åpningen av byggetrinn II av Árran lulesamiske senter fredag 29. august.

Statssekretæren er meget tilfreds med at utbyggingen av Árran lulesamiske senter nå er gjennomført, blant annet med 5 millioner kroner fra Kommunal- og regionaldepartementet.

Eira vil likevel gi de lokale ildsjeler i Tysfjord hovedæren for at dette fyrtårnet for bevaring og videreutvikling av lulesamisk språk og kultur er realisert.

- Lulesamisk kultur i Norge representerer en viktig del av det samiske mangfoldet som Regjeringen ønsker å fremme. I dette arbeidet er Árran helt sentral, sier Anders Eira.

Eira legger til at Árran ikke bare er av lokal og nasjonal verdi, men er en bidragsyter i arbeidet med å bevare det kulturelle mangfoldet også i internasjonal sammenheng.

Markeringen vil skje fredag 29. august kl. 12.00.Fotografen av bildene er Oddmund Paulsen.Bildet over og under viser den nybygde delen av Árran lulesamiske senter, som inneholder lokalene til Árrans språkseksjon og Sametingets Næring og kulturavdelingHovedbygningen av Árran. Senteret sett fra forsiden.Statssekretæren og Sametingspresidenten gjør kunstverket klar for signering. Kunstverket er laget av kunstneren og designeren Sylvia Nystø og duoddjar Aline Mikkelsen. Kunstverket vil få en sentralplass i nybygget.


En fullsatt auditorium fulgte spent og oppmerksomt på åpningssermonien av det nye bygget, byggetrinn II av det lulesamiske sentret Árran.