Historisk arkiv

Levanger og Verdal innleder samkommune-forsøk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet har nå godkjent søknaden om forsøk med Innherred samkommune. Innherred samkommune, som er et felles indirekte valgt samarbeidsorgan for de to kommunene, vil fra 1. februar løse en rekke oppgaver på vegne av Verdal og Levanger. (30.01.2004)

Pressemelding

Nr.: 13/2004
Dato: 30.01.2004

Levanger og Verdal innleder samkommune-forsøk

Innherred Samkommune sine nettsiderKommunal- og regionaldepartementet har nå godkjent søknaden om forsøk med Innherred samkommune. Innherred samkommune, som er et felles indirekte valgt samarbeidsorgan for de to kommunene, vil fra 1. februar løse en rekke oppgaver på vegne av Verdal og Levanger.

Forsøksprosjektet skal vare i fire år. Kommunal- og regionaldepartementet støtter Innherred samkommune med 1,5 millioner kroner i 2004.

Innherred samkommune vil få vedtaksmyndighet innen områdene miljøvern, landbruk, plan- og byggesaker, arealforvaltning, kart og oppmåling, kommunehelsetjenesten, sosialtjenesten, barnevernstjenester, voksenopplæring og PP-tjenesten.

Formålet med samarbeidet er blant annet å legge til rette for bedre og mer effektive tjenester til innbyggerne i Verdal og Levanger, og å bidra til utvikling av et sterkere lokalsamfunn og en mer robust region.

- Forsøket innebærer utprøving av et forpliktende interkommunalt samarbeid om et bredt spekter av oppgaver gjennom en samkommune-løsning og er nyskapende i nasjonal sammenheng, sier statssekretær Frank Jenssen i Kommunal- og regionaldepartementet.

- Vi er opptatt å av å stimulere til utprøving av interkommunale samarbeidsløsninger, slik at vi kan vinne erfaringer med hvordan kommunene på nye måter kan legge til rette for et best mulig tjenestetilbud til innbyggerne sine på tvers av kommunegrensene, sier statssekretær Jenssen.