Historisk arkiv

Nytt styre til Senter mot etnisk diskriminering

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Styret i Senter mot etnisk diskriminering (SMED) er i dag oppnevnt i statsråd. Ny leder for styret er Kari Østerud. Østerud er til daglig assisterende direktør for Storebrand Livsforsikring og er nestleder i Norges Juristforbunds hovedstyre. Styret er oppnevnt fra 11. september til utgangen av 2005. (10.09.2004)

Pressemelding

Nr.: 127/2004
Dato: 10.09.2004

Nytt styre til Senter mot etnisk diskriminering

Styret i Senter mot etnisk diskriminering (SMED) er i dag oppnevnt i statsråd. Ny leder for styret er Kari Østerud. Østerud er til daglig assisterende direktør for Storebrand Livsforsikring og er nestleder i Norges Juristforbunds hovedstyre. Styret er oppnevnt fra 11. september til utgangen av 2005.

- Jeg er glad for at Kari Østerud har sagt seg villig til å være styrets leder. Med seg vil Østerud få med seg et meget godt og variert lag, og styremedlemmene er både nye og godt erfarne. Jeg er sikker på at styret vil bidra til at SMED oppfyller forutsetningene i mandatet til senteret på en god måte, sier kommunal- og regionalminister Erna Solberg.

SMED har som oppgave å yte juridisk bistand for personer som utsettes for diskriminering på grunnlag av rase, hudfarge, tro eller nasjonal eller etnisk opprinnelse, og dokumentere og overvåke situasjonen mht art og omfang av diskrimineringen.

Regjeringen går inn for å samle SMED, Likestillingsombudet og Likestillingssenteret i et nytt felles organ, Likestillings- og diskrimineringsombudet, fra 1. januar 2006.

SMEDs nye styre:

Kari Østerud (leder), ass. direktør i Storebrand, bosted Bærum
Amir Sheik (nestleder), visedirektør i Norwegian Water AS, bosted Oslo
Ronald Craig, stipendiat ved Norsk senter for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo,
bosted Bærum
Ellen Katrin Hetta, politiadvokat ved Øst-Finnmark Politidistrikt, bosted Kirkenes
Beate Gangås, politimester ved Politidirektoratet, bosted Moss
Sunil Loona, rådgiver ved Høgskolen i Oslo, bosted Oslo
Vera Komissar, pensjonist og forfatter, bosted Trondheim
Cindy Grønsberg, konsulent ved Universitetet i Oslo, bosted Oslo

Varamedlemmer:

Famara Sanyang, rådgiver ved Sykehuset i Østfold, bosted Sarpsborg
Abdi Daha Haji Mohammed, lærer, bosted Skien
Maria Amabella Lazaga Sveinsson, student, bosted Olsvik