Historisk arkiv

Regjeringen foreslår å gi erstatning til utdanningsskadelidende samer og kvener

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

- Samer og kvener som mistet skolegang i forbindelse med 2. verdenskrig bør kunne få billighetserstatninger, sier kommunal- og regionalminister Erna Solberg. Regjeringen foreslår dette i en stortingsmelding som legges frem i dag. (02.07.2004)

Pressemelding

Nr.: 90/2004
Dato: 02.07.2004

[ Samisk versjon ]

Regjeringen foreslår å gi erstatning til utdanningsskadelidende samer og kvener

- Samer og kvener som mistet skolegang i forbindelse med 2. verdenskrig bør kunne få billighetserstatninger, sier kommunal- og regionalminister Erna Solberg. Regjeringen foreslår dette i en stortingsmelding som legges frem i dag. Konsekvensene av tapt skolegang under krigen og datidens fornorskingspolitikk, er at mange samer og kvener ikke har lært seg å lese og skrive. Søknader om billighetserstatninger på grunnlag av dette er tidligere blitt avslått.

- Vanligvis gis det ikke erstatninger på grunn av krig og fornorsking. Men samer og kvener som både mistet skolegang under krigen og er blitt utsatt for fornorskingspolitikk, er imidlertid en gruppe som har kommet særskilt uheldig ut, sier kommunal- og regionalminister Erna Solberg. - Regjeringen mener derfor at ønsket fra de utdanningsskadelidende om billighetserstatninger bør imøtekommes. Det er nå 14 år siden samer som tapte skolegang under krigen første gang søkte om billighetserstatninger.

- Jeg og mine medarbeidere har ved flere anledninger møtt representanter for de eldre enkeltmenneskene, som lenge har kjempet for sin sak, uten å oppnå et tilfredsstillende resultat. Jeg er glad for at Regjeringen nå foreslår en løsning for disse personene, sier kommunalministeren.

Regjeringen foreslår overfor Stortinget at samer og kvener som ikke behersket norsk, og som mistet minst 1,5 års skolegang som en direkte følge av 2. verdenskrig, bør omfattes av en tilpasset billighetserstatningsordning.

For å gjøre dette enkelt og minst mulig byråkratisk, foreslår Regjeringen også at personer som har søkt om erstatninger før, ikke skal behøve å søke på nytt. I stedet bør tidligere søknader kunne bekreftes gjennom foreningen USKAV og Foreningen for tapt skolegang. Nye søkere som mener de oppfyller vilkårene, kan sende søknadene direkte til Billighetserstatningsutvalget.

Billighetserstatninger for manglende skolegang ligger som regel mellom 50 000 og 100 000 kroner - avhengig av blant annet grunnen til at de mangler skolegang og hva skole eller skoleverk har forsøkt å gjøre. Tatere som har tapt skolegang er blitt tilkjent et standardbeløp på 60 000 kroner.

Regjeringen overlater imidlertid til Billighetserstatningsutvalget å fastsette den konkrete beløpsvurderingen.

Stortinget skal behandle saken videre.