Historisk arkiv

Svein Longva ny riksmeklingsmann

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Regjeringen har i statsråd i dag utnevnt administrerende direktør Svein Longva i Statistisk sentralbyrå som ny riksmeklingsmann for tre år fra 1. januar 2005. Riksmeklingsmann Reidar Webster går av med pensjon ved årsskiftet (27.08.04).

Pressemelding

Nr.: 35
Dato: 27.08.04

Svein Longva ny riksmeklingsmann

Regjeringen har i statsråd i dag utnevnt administrerende direktør Svein Longva i Statistisk sentralbyrå som ny riksmeklingsmann for tre år fra 1. januar 2005. Riksmeklingsmann Reidar Webster går av med pensjon ved årsskiftet.

– For arbeidslivets parter er Riksmeklingsmannens bistand av stor betydning, og det har vært avgjørende for regjeringen å finne fram til en person som nyter stor anerkjennelse og tillit hos partene. Riksmeklingsmannen har en svært viktig funksjon ved å bidra til et velfungerende arbeidsliv, sier arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten.

Svein Longva er 61 år og er cand.oecon. Han har arbeidet i Statistisk sentralbyrå siden 1968, først som forsker, deretter som forskningssjef og leder av Seksjon for økonomisk forskning. Siden 1991 har han vært administrerende direktør.

Svein Longva har innehatt en lang rekke verv i styrer, offentlige utvalg og råd både nasjonalt og internasjonalt. Han har blant annet vært leder av Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene siden 1986 og ledet Levekårsutvalget av 1993 og Barnefamilieutvalget av 1996. Han var også medlem av Sysselsettingsutvalget av 1992.

Longva var professor II ved Universitetet i Bergen i perioden 1989-1992. Fra 1999 til 2003 ledet han The Bureau of the Conference of European Statisticians, som er det viktigste samarbeidsorganet for europeiske og nordamerikanske statistikkbyråer.

Han mottok tidligere i år St. Olavs Orden for sitt store samfunnsengasjement.

Svein Longva er tilgjengelig for kommentarer på telefon 21 09 49 90/45 00 49 90.