Historisk arkiv

Endring i sameloven

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Sametinget vil fra høsten bestå av 43 representanter, mot 39 i dag. Endringen i sameloven trer i kraft i dag og gir Sametinget fire utjevningsmandater. (15.04.2005)

Pressemelding

Nr.: 49/2005
Dato: 15.04.2005

[ Samisk versjon ]

Endring i sameloven

Sametinget vil fra høsten bestå av 43 representanter, mot 39 i dag. Endringen i sameloven trer i kraft i dag og gir Sametinget fire utjevningsmandater.

- Bakgrunnen for endringen av sameloven er ønsket om en mer rettferdig valgordning i Sametinget. Tidligere var de største valgkretsene underrepresentert i forhold til kretser med få i samemanntallet, sier kommunalminister Erna Solberg. – Ved å gi utjevningsmandater til de største kretsene utjevner man forskjellen uten å svekke representasjonen til de mindre kretsene.

De fire utjevningsmandatene skal Sametingets valgnemnd fordele til de fire valgkretsene som har oppnådd flest godkjente stemmer ved valget.

Innføringen av utjevningsmandatene gjelder fra sametingsvalget 12. september i år.