Historisk arkiv

Kommunal- og regionaldepartementet

Kaldheim direktør i det nye Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Pressemelding 03.06.2005

Osmund Kaldheim (41) ble i statsråd utnevnt til direktør og skal lede det nye Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI). (03.06.2005)

Pressemelding

Nr.: 118/2005
Dato: 03.06.2005

Kaldheim direktør i det nye Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Osmund Kaldheim (41) ble i statsråd utnevnt til direktør og skal lede det nye Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI).

Formålet med det nye direktoratet er å styrke, målrette og koordinere arbeidet med å integrere og inkludere innvandrere og deres etterkommere. Kaldheim skal fra august lede planarbeidet frem til direktoratet etableres 1. januar 2006. IMDI vil ha i overkant av 100 medarbeidere fordelt på hovedkontoret i Oslo og regionale enheter i Narvik, Trondheim, Bergen, Kristiansand og Gjøvik. Det nye direktoratet etableres ved at Utlendingsdirektoratet (UDI) deles i to direktorater; Utlendingsdirektoratet (UDI) og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI).

IMDI skal være et kompetansesenter for integrering og mangfold. Viktige oppgaver for IMDI vil være bosetting av flyktninger, opplæring i norsk og samfunnskunnskap og like muligheter til arbeid og kvalifisering. Videre skal direktoratet fremme samarbeid med frivillige organisasjoner. Direktoratet får en viktig samordnings- og pådriverrolle overfor andre statlige sektormyndigheter, kommuner og fylkeskommuner.

Kaldheim har ledererfaring fra offentlig og privat sektor. Han har vært statssekretær i Sosialdepartementet og i Arbeids- og administrasjonsdepartementet. I dag er han direktør i Telenor Broadcast og har tidligere vært rådgiver og daglig leder i Geelmuyden.Kiese. Han har drevet eget firma og hatt ulike styreverv i flere bedrifter og frivillige organisasjoner. Kommunesektoren kjenner Kaldheim fra sin tid som ordfører i Fet kommune og tillitsvalgt i Kommunenes Sentralforbund (KS).

Kontaktpersoner:
Dep.råd Tor Sagli, tlf. 22 24 68 08
Direktør Osmund Kaldheim, tlf. 95 15 40 00

Vedlagt: