Historisk arkiv

Lang tid i Norge ikke nok til å få oppholdstillatelse for irakere

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Regjeringen innfører fra 15. mars en ny forskrift som innebærer at irakere som tidligere har hatt midlertidig tillatelse i Norge, ikke får nye varige tillatelser begrunnet med lang oppholdstid i landet. (15.03.2005)

Pressemelding

Nr.: 33/2005
Dato: 15.03.2005

Lang tid i Norge ikke nok til å få oppholdstillatelse for irakere

Regjeringen innfører fra 15.03.05 en ny forskrift som innebærer at irakere som tidligere har hatt midlertidig tillatelse i Norge, ikke får nye varige tillatelser begrunnet med lang oppholdstid i landet.

Formålet med forskriften er å tydeliggjøre at lang oppholdstid med midlertidig tillatelse, ikke innebærer noen rett til videre tillatelse i Norge. Når grunnlaget for den midlertidige tillatelsen er bortfalt, har utlendingen ikke lenger et lovlig opphold i Norge. Forskriften innebærer at irakere som i dag ikke har oppholds- eller arbeidstillatelse plikter å reise hjem til Irak.

- Midlertidige tillatelser skal ikke danne grunnlag for varig opphold i Norge. Det dreier seg om en gruppe som ikke har et beskyttelsesbehov, og som trygt kan reise tilbake til hjemlandet. Å gi varig opphold på grunn av tilknytning opparbeidet med begrensede tillatelser, vil undergrave hele formålet med å gi midlertidig arbeidstillatelse, sier kommunal- og regionalminister Erna Solberg.

Samtidig vil departementet om kort tid sende på høring et forslag som innebærer at irakere som tidligere har hatt midlertidige tillatelser og som i dag er i fast arbeid, vil kunne få arbeidstillatelse i Norge. Bakgrunnen er at mange irakere har hatt fast jobb i Norge i flere år, og således er viktige arbeidstakere for en rekke norske bedrifter. Det understrekes imidlertid at det her er arbeidsforholdet i Norge som er avgjørende, og ikke det forhold at personene har vært i Norge lenge.