Historisk arkiv

Regjeringen følger opp regionalmeldingen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Pressemelding (7 stk) 13.05.2005 (Revidert nasjonalbudsjett)

Pressemelding

Nr.: 100-106/2005
Dato: 13.05.2005

Revidert nasjonalbudsjett

Regjeringen følger opp regionalmeldingen

Regjeringen foreslår å sette av 17 millioner kroner til Selskapet for industrivekst (SIVA) i revidert nasjonalbudsjett. Dette skal støtte etableringen av tre nye næringshager, to inkubatorer og to industriinkubatorer allerede i 2005.