Historisk arkiv

Revidert nasjonalbudsjett 2005

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Samleside med alle pressemeldinger fra Kommunal- og regionaldepartementet

Regjeringen følger opp regionalmeldingenØkt bevilgning til SametingetOpprettelse av utreisesenterForeslår 2 millioner kroner til ByggSøkPenger til nytt borettsregister4,5 millioner kroner til returtiltakOpprettelse av et Integrerings- og mangfoldsdirektoratNy tilskuddsordning for opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrereMeir til omstilling i forsvarskommunar