Historisk arkiv

To millionar kroner til rom (sigøynarar)

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Pressemelding 14.10.2005

Pressemelding

Nr.: 264/2005
Dato: 14.10.2005

Statsbudsjett 2006

To millionar kroner til rom (sigøynarar)

– Regjeringa vil i 2006 setje av 2 millionar kroner til ulike tiltak som kan forbetre skolesituasjonen for rom, seier kommunalminister Erna Solberg. Tiltaka vil bli utvikla og gjennomførte i samarbeid med Oslo kommune og med rom (sigøynarane) sjølve.

Arbeidet er i tråd med det minoritetspolitiske prinsippet om at dei nasjonale minoritetane sjølve skal kunne delta aktivt i utforminga og prioriteringa av tiltak som vedkjem dei.

– Mange av barna som ikkje møter opp på skolen, er rom. For å hindre at framtidige gene­rasjonar av rom skal vekse opp utan skolegang, meiner regjeringa at det hastar med å få på plass ulike tiltak overfor denne gruppa, seier kommunal- og regionalminister Erna Solberg.

Pressetelefonen i Kommunal- og regionaldepartementet: 22 24 25 00.