Historisk arkiv

Vietnameserne på Filippinene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Pressemelding 29.04.2005

Regjeringen legger i dag frem odeltingsproposisjon om lov om vietnamesere på Filippinene med nære slektninger i Norge. (29.04.2005)

Pressemelding

Nr.: 59/2005
Dato: 29.04.2005

Vietnameserne på Filippinene

Regjeringen legger i dag frem odelstingsproposisjon om lov om vietnamesere på Filippinene med nære slektninger i Norge.

Bakgrunnen for lovforslaget er en anmodning hvor Stortinget har bedt regjeringen "innen utgangen av april 2005" fremme forslag til en tidsbegrenset særlov som kan gi hjemmel til opphold i Norge for gruppen av vietnamesiske båtflyktninger på Filippinene med nære slektninger i Norge.

Særloven gir hjemmel for å gi arbeids- eller oppholdstillatelse for en nærmere definert gruppe vietnamesere som oppholder seg på Filippinene og som har slektninger i Norge.

Gruppen tas innenfor kvoten av overføringsflyktninger, men slik at de ikke gis status og rettigheter som flyktninger, men rettigheter tilsvarende opphold på humanitært grunnlag.

  • Ot.prp. nr. 82 (2004-2005)
    Om midlertidig lov om arbeids- og oppholdstillatelse for vietnamesere på Filippinene med nære slektninger i Norge