Historisk arkiv

Forskrift om forbud mot innførsel av matavfall fra transportmidler som opererer internasjonalt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Landbruksdepartementet

Fastsatt av Landbruksdepartementet 24.10.2003 med hjemmel i lov av 8. juni 1962 nr. 4 om dyrehelse (husdyrloven) §§ 3, 6, 8 og 10 a. Jf. EØS-avtalens vedlegg I (direktiv 2001/89/EF).

Tilhørende lov