Historisk arkiv

Mat: Parasitter i hjortevilt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Landbruksdepartementet

Mat: Hjortevilt er ofte smittet med parasitten Toxoplasma, viser en undersøkelse fra Veterinærinstituttet. Gravide bør ikke håndtere slakt fra hjortevilt fordi parasitten kan skade fosteret. (17.09.2004)

Mat: Parasitter i hjortevilt

Mat: Hjortevilt er ofte smittet med parasitten Toxoplasma, viser en undersøkelse fra Veterinærinstituttet. Gravide bør ikke håndtere slakt fra hjortevilt fordi parasitten kan skade fosteret.

Smitte fra kattedyr
Analyser av 4300 viltlevende hjortedyr viste at 34 prosent av rådyrene, 13 prosent av elgene og 7,5 prosent av hjorten hadde antistoff mot Toxoplasma, noe som indikerer at dyrene er smittet og trolig er bærer av parasitten. Kun én prosent av villrein var smittet. Parasitten kan finnes i kjøttet hos slike dyr, selv om dyrene ikke viser tegn til sykdom. Årsaken til at det er flere rådyr enn elg og hjort som er smittet kan være at dyr som beiter på marken har større risiko for å bli smittet av parasitten fra kattedyr, enn elg som beiter på busk- og trevegetasjon. Villrein har leveområder så høyt til fjells at smitte fra huskatt er lite sannsynlig.

Forhåndsregler for gravide
Parasitten er først og fremst et problem for gravide, fordi den kan skade fosteret. Parasitten drepes ved at kjøttet gjennomkokes eller -stekes. Den drepes også ved dypfrysing i flere døgn ved minst -18 ° C.


17. september 2004