Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Reindrift i Stortinget

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Landbruksdepartementet

Reindrift: Reintallstilpasningen i Finnmark og markedsssituasjonen for reinkjøtt var hovedpunkter da Stortinget behandlet reindriftsavtalen for 2004/2005. (16.06.2004)

Reindrift i Stortinget

Reindrift: Reintallstilpasningen i Finnmark og markedsssituasjonen for reinkjøtt var hovedpunkter da Stortinget behandlet reindriftsavtalen for 2004/2005.

- Det har vært en vanskelig markedssituasjon for reinkjøtt det siste året, sa landbruksminister Lars Sponheim i sitt innlegg. - Dersom markedssystemet ikke fungerer tilfredsstillende, vil det få direkte konsekvenser for arbeidet med reintallstilpasningen. I dette arbeidet er det nødvendig med et forpliktende samarbeid med næringen. Landbruksdepartementet har opprettet kontakt med viktige aktører i markedet med sikte på løsningsorientert medvirkning, sa han.

Bedre markedsføring
Sponheim orienterte deretter om at det er foreslått avsatt midler til økt markedsføring, samt omdisponeringer i år for å bedre muligheten for tidligslakting i Finnmark. Endelig skal verdiskapingsprogrammet for rein prioritere søknader om markedsføring av merkevarer. - Jeg legger til grunn at disse tiltakene vil føre til at vi unngår den situasjon vi stod oppe i sist høst og vinter, sa landbruksministeren.

Reintilpassing har høy prioritet
Om reintallstilpasningen i Finnmark sa landbruksministeren at dette arbeidet har høy prioritet, og at det arbeides meget aktivt fra forvaltningens side med å få oppslutning om den frivillige avviklings- og reduksjonsordningen blant reineiere. - Selv om de igangsatte prosesser på langt nær er sluttført, må det erkjennes at situasjonen er vanskelig. Det er derfor nødvendig med et enda sterkere fokus på jobben og de flaskehalser som kan være til hinder for en tilpasning, påpekte Sponheim. Landbruksministeren framhevet at et gjensidig forpliktende samarbeid mellom myndighetene og næringen er en avgjørende suksessfaktor i dette arbeidet.


16. juni 2004

Til toppen