Historisk arkiv

Plan- og bygningsloven og Landbruk Pluss - Veileder

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Landbruksdepartementet

Hvordan kan plan- og bygningsloven brukes for tilrettelegging av ny landbrukstilknyttet næringsvirksomhet?

Utgitt av: Miljøverndepartementet og Landbruks- og matdepartementet Juni 2005

Utgitt av:
Miljøverndepartementet og Landbruks- og matdepartementet
Juni 2005

Veileder
Klikk på bildet for å lese veilederen i PDF