Historisk arkiv

Massivtre i symbolprosjekt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

- Massivtrebygget på Svartlamoen i Trondheim er et symbolprosjekt, sa landbruks- og matminister Lars Sponheim da han besøkte nybygget med miljøvennlige ungdomsboliger i dag. (07.12.2004)

Massivtre i symbolprosjekt

- Massivtrebygget på Svartlamoen i Trondheim er et symbolprosjekt, sa landbruks- og matminister Lars Sponheim da han besøkte nybygget med miljøvennlige ungdomsboliger i dag.

Kan bygge store trehus
Massivtre, Foto: Brendeland og Kristiansen arkitekterMassivtrebygget på Svartlamoen er det første store bygget i Norge der vegger og dekker er utført i massive treelementer. Dette er regnet som en miljømessig gunstig metode. Tre er en fornybar ressurs og elementene binder CO2. -Vi har utviklet en byggemetode som gir lavt energiforbruk, rask byggetid og som er brannsikker. Nå kan vi begynne å bygge store trehus igjen, sa Sponheim i Trondheim i dag.

- Det er mye å vinne på å øke bruken av trevirke i byggsektoren, sa landbruks- og matminister Lars Sponheim da han besøkte massivtrebygget på Svartlamoen i Trondheim. - Tre er en fornybar ressurs, og det binder CO2. Beregninger viser at energiforbruket kan reduseres med 40 % ved en massiv overgang til treprodukter. CO2-utslippet ved produksjon av treprodukter er 1/4 av utslippet ved for eksempel betong. Tre er i dag dominerende i Norge i småhusbebyggelse, mens det er stål og betong som dominerer i byene. De store volumene vil vi først få når vi tar tre mer i bruk også i bybebyggelse. - Vi må få treet inn i byene og opp i høyden, var Sponheims appell.

I så måte er bygget på Svartlamoen et pioner- og symbolprosjekt, sa Sponheim. - Det viser at vi nå har teknologien og kunnskapene for å bygge i høyden med tre. Han viste til en rapport BI Senter for verdiskaping har utarbeidet. Her anslås det et markedspotensiale på nær 4 milliarder kroner for økt trebruk i byer og større offentlige bygg. Sponheim viste også til en MMI-undersøkelse som viser at folk gjennomgående har positive holdningher til tre. - Et stort flertall opplevere tre som ekste og naturlig, miljvennlig- , og til og med trendy!

Foto: Brendeland og Kristiansen arkitekter
Landbruks- og matminister Lars Sponheim sammen med Harald Nissen fra Svartlamoen boligstiftelse og Olav Kristoffersen (t.h.) fra Brendeland og Kristoffersen arkitekter, som har stått for planleggingen av bygget.


. 2004