Forsiden

Historisk arkiv

Næringsutvikling: Kvinner skaper verdier!

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Næringsutvikling: Innovasjon Norge har i dag delt ut priser til kvinnelige gründere som gjennom sin bedriftsutvikling og ledelse har utmerket seg siste året. En av vinnerne er gårdsmeieriet Den blinde Ku ved Inger Skjervold Rosenfeld. (08.03.2005)

Næringsutvikling: Kvinner skaper verdier!

Næringsutvikling: Innovasjon Norge har i dag delt ut priser til kvinnelige gründere som gjennom sin bedriftsutvikling og ledelse har utmerket seg siste året. En av vinnerne er gårdsmeieriet Den blinde Ku ved Inger Skjervold Rosenfeld.

Norske bedrifter med utgangspunkt i kvinnelig gründerskap skal hedres og stimuleres. 8.mars deler Innovasjon Norge ut pris til kvinnelige gründere som gjennom sin bedriftsutvikling og ledelse har utmerket seg siste året. Bedriftens vekstpotensiale nasjonalt og internasjonalt samt gjennomføringsevne er viktige kriterier.

Nominerte:
Totalt har nesten 200 bedrifter blitt vurdert av distriktskontorene i Innovasjon Norge. 50 bedrifter ble plukket ut og blant disse har Roar Tobro, Toril Mølmen og Astrid Langeland fra Innovasjon Norge valgt ut de 11 finalistene:


Næringsutvikling: Inger Rosenfeldt og gårdsmeieritet Den blinde ku deltok på den internasjonale messen Grüne Woche i 2004.
Foto: Arne Rød

 • Arts & Crafts , Birgitt Løitegaard, Buskerud
 • Den blinde Ku, Inger Skjervold Rosenfeld, Akershus/Rogaland
 • Dry Products, Elin Flisen, Sør-Trøndelag
 • GemVax, Mona Møller, Telemark
 • Magic North, Kirsten Holmen, Nordland
 • Media Total. Camilla Andersson, Hordaland
 • Mothermade, Vibeke Doksæter Horn, Vestfold
 • Nord-Reker, Bodil Holmen, Nordland
 • Number One, Gudveig Dalbakk, Oppland
 • Ricco Vero Woman, Kjersti Kvamme, Sogn og Fjordane
 • Tendo Tech, Irene Kristiane From, Hordaland

Jury
Juryen består av: Inger Ellen Nicholaisen (Nikita), Anthony Kallevig (LO), Kirsti Rogne (Den Britiske Ambassade) og Gunn Ovesen (Innovasjon Norge)

Utvalgskriterier i juryen:
Krav:

 1. Internasjonalt vekstpotensiale
 2. Kvinne som drivkraft bak bedriften
  I tillegg må flere av følgende kriterier være oppfylt (med særlig vekt på nr 8):
 3. Levedyktig konsept
 4. Pådriverperson med guts
 5. Ha et nettverk i bransjen
 6. Konsept modent for markedsintroduksjon
 7. Høyt omsetningspotensiale
 8. God gjennomføringsevne

Seks av de elleve bedriftene får et finansieringstilskudd på kr 350.00 for videreutvikling av sin virksomhet. Dette er:

 • Arts & Crafts , Birgitt Løitegaard, Buskerud
 • Den blinde Ku, Inger Skjervold Rosenfeld, Akershus/Rogaland
 • Magic North, Kirsten Holmen, Nordland
 • Media Total, Camilla Andersson, Hordaland
 • Mothermade, Vibeke Doksæter Horn, Vestfold
 • Ricco Vero Woman, Kjersti Kvamme, Sogn og Fjordane

Tre av de seks vil i tillegg til prispengene få spesiell oppfølging av Innovasjon Norge. De er ikke rangert seg i mellom. Utvalget av disse tre begrunner juryen som følger:

A
Vår første vinner opererer i et meget konkurranseutsatt marked. Og selv om utfordringene står i kø, er det lite som tyder på at pågangsmotet er svekket. Markedspotensialet er stort, og krever det meste av alle ledd i selskapet. Til tross for betydelig internasjonal konkurranse, har selskapet lykkes med eksportsalg til 11 land. Målsettingen er videre vekst, og fordobling av så vel inntekter som internasjonale markeder i løpet av to år.

Vi gratulerer Arts & Crafts v/ Birgit Løitegaard

B
Juryen innrømmer at den ble sjarmert i senk, ikke utelukkende av vinnerens personlige utstråling, men også i form av en lavmeldt bekreftelse av resultater som ville fått de fleste til å ta fullstendig av. Så vel gründer som selskap har sin helt spesielle profil, men ingen må forledes til å tro at resultatene har kommet rekende på ei fjøl. Selskapets resultater er i første rekke resultat av forskning, og en vitenskapelig angrepsvinkel, kombinert med en fokusert markedsstrategi.

Vi gratulerer Den blinde Ku v/ Inger Skjervold Rosenfeld

C
Enkelte ganger er livet selv den beste inspirator både når det gjelder innovasjon og fokus i arbeidslivet. Kvinnene bak det siste vinnerselskapet har utviklet produkter med en spennende design. Samtidig skal det ikke stikkes under en stol at bedriften beveger seg inn i et svært konkurranseutsatt marked, både nasjonalt og internasjonalt. Juryen tror at de har store muligheter til suksess, ettersom det ikke ser ut til å mangle verken energi eller pågangsmot hos initiativtaker.

Vi gratulerer Mothermade v/ Vibeke Doksæter Horn

For mer informasjon:
Aud Rolseth Sanner, Innovasjon Norge.
Tlf 22 00 25 00 (26 61) / 91 69 02 80
E-post: aud.rolseth.sanner@invanor.no