Historisk arkiv

Skal kunne velge bort hunde- og katteskinn

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

- Det er skapt et inntrykk av at vi ønsker å åpne for fri import av hunde- og katteskinn. Det er i dag fri import av denne typen skinn, regjeringen ønsker å stramme kraftig inn på denne muligheten, sier landbruks- og matminister Lars Sponheim (V). (29.06.2005)

Skal kunne velge bort hunde- og katteskinn

Det er skapt et inntrykk av at vi ønsker å åpne for fri import av hunde- og katteskinn. Det er i dag fri import av denne typen skinn, regjeringen ønsker å stramme kraftig inn på denne muligheten, sier landbruks- og matminister Lars Sponheim (V).

Nytt lovutkast- ny forskrift
- Vi ønsker både å innføre strengere regler for import av skinn generelt og å sikre at skinnproduktene merkes slik at forbrukerne kan velge disse bort. Det er essensen i det lovutkastet vi nå har sendt på høring. Å si at vi nå ønsker å åpne for fri import av skinn fra hund og katt blir feil, sier landbruks- og matminister Lars Sponheim (V)

I dagens lovverk ligger det ingen begrensinger på import av skinn fra ulike dyr. Dermed kan man i dag fritt importere f.eks pels basert på hunde-

Katt, Foto: Jan Djenner, Samfoto
Et nytt lovforslaget vil forby ervervsmessig innførsel, produksjon og omsetning av alle skinntyper fra hund og katt som ikke er produsert på en dyrevernmessig forsvarlig måte. Foto: Jan Djenner, Samfoto

og katteskinn. Lovforslaget som nå er sendt på høring vil forby ervervsmessig innførsel, produksjon og omsetning av alle skinntyper fra hund og katt som ikke er produsert på en dyrevernmessig forsvarlig måte. I tillegg skal skinn og skinn produkter fra hund og katt merkes tydelig med en etikett som opplyser hvilket dyr skinnet er fra. Dermed får forbrukerne den informasjonen de trenger for å kunne velge bort produkter fra hund og katt.

Kraftig innstramming
Lovforslaget er altså en kraftig innstramning av dagens regler. Både i forhold til at Norge markerer tydelig at dyrvernmessig forsvarlighet skal ligge til grunn for skinnproduksjon, og en skjerping av forbrukernes rett til informasjon ved at myndighetene krever merking av alle skinnprodukter fra hund og katt, selv om de er produsert på en dyrevernmessig forsvarlig måte.

- Vi må følge det internasjonale regelverket i forhold til de avtaler vi har inngått, men ønsker samtidig å ligge så langt fremme som mulig i dette spørsmålet. Saken er nå på høring, med frist 1. oktober for innspill, vi ser frem til alle innspill. Vi vet og at EU har engasjert seg i problematikken rundt hund- og katteskinn, og følger også dette arbeidet nøye i forhold til å utvikle et strengt norsk regelverk på dette området, sier landbruks- og matminister Lars Sponheim.


29. juni 2005