Historisk arkiv

Stortingsproposisjon om veterinærvakt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet har i dag fremmet en stortingsproposisjon om klinisk veterinærvakt og endringer av Mattilsynets budsjett for 2005 (St. prp. nr. 47 (2004-2005). (11.03.2005)

Stortingsproposisjon om veterinærvakt

Landbruks- og matdepartementet har i dag fremmet en stortingsproposisjon om klinisk veterinærvakt og endringer av Mattilsynets budsjett for 2005 (St. prp. nr. 47 (2004-2005).

I proposisjonen gis det bl. a. en orientering om arbeidet fram mot ny avtale med Den norske veterinærforening om klinisk veterinærvakt som ble undertegnet 4. februar 2005, og de økonomiske og administrative konsekvensene av denne avtalen.