Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

15 nye naturreservater i Hedmark

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Kongen har i statsråd i dag vedtatt å opprette 15 naturreservater for myr. (07.12.01)

Pressemelding

Dato: 07.12.01

Miljøvernminister Børge Brende:

15 naturreservater i verneplan for myr i Hedmark

Kongen har i statsråd i dag vedtatt å opprette 15 naturreservater for myr. Vedtaket berører 11 kommuner i Hedmark fylke og én kommune i Oppland fylke. Vernet skal bidra til å sikre et representativt utvalg av norsk natur for kommende generasjoner.

- Få fylker har så flotte myrområder som Hedmark, og jeg er derfor svært fornøyd med at vi i dag har fått hele 15 naturreservater i verneplanen for myr i Hedmark, sier miljøvernminister Børge Brende.

Myr utgjør en viktig del av landskapet og har stor estetisk og rekreasjonsmessig verdi. Urørt myr kan fortelle mye om vegetasjon, klima og kulturhistorie etter den siste istid. Mange myrer er viktige hekke- og næringsområder for fugl, og da særlig våtmarksfugl. Noen myrer har også sjeldne og truede plantearter. I Hedmark fylke finnes en rekke myrtyper, deriblant noen av de aller største og fineste høgmyrene (myr med en hvelvet form) i landet. Urørte naturlige myrsystemer er verdifulle referanseområder for økologiske, kvartærgeologiske og hydrologiske fag.

I St.meld. nr. 68 (1980-81) Vern av norsk natur, er det lagt vekt på at det skal sikres et representativt utsnitt av variasjonsbredden i norsk natur. Gjennom behandling av meldingen vedtok Stortinget å gjennomføre fylkesvise, tematiske verneplaner for både våtmarker, myr, sjøfugl og edelløvskog.

Kontaktpersoner:
Førstekonsulent Ester Karen Mørtsell, tlf. 22245854
Avd.dir. Pål Sollie, 22 24 58 77

Naturreservater i verneplan for myr i Hedmark

Nr. 1Lindåsmyra naturreservat, Eidskog kommune, Hedmark fylke

Nr. 2Kynndalsmyrene naturreservat, Åsnes kommune, Hedmark fylke

Nr. 3Glorvikmyra naturreservat, Åsnes kommune, Hedmark fylke

Nr. 4Lavsjømyrene/Målikjølen naturreservat, Løten og Hamar kommuner,

Hedmark fylke

Nr. 5Harasjømyrene naturreservat, Ringsaker og Hamar kommuner, Hedmark fylke

Nr. 6Tanarkjølen naturreservat, Åmot kommune, Hedmark fylke

Nr. 7Hovdsjømyrene naturreservat, Stor-Elvdal kommune, Hedmark fylke

Nr. 8Bersvenmyra naturreservat, Stor-Elvdal kommune, Hedmark fylke

Nr. 9Hesjemarka naturreservat, Stor-Elvdal kommune, Hedmark fylke

Nr. 10Atnsjømyrene naturreservat, Stor-Elvdal og Folldal kommuner, Hedmark fylke og Sør-Fron kommune, Oppland fylke

Nr. 11Stormyra naturreservat, Tynset kommune, Hedmark fylke

Nr. 12Galådalen naturreservat, Tolga kommune, Hedmark fylke

Nr. 13Olafloen naturreservat, Tolga kommune, Hedmark fylke

Nr. 14Storflotjønna naturreservat, Os kommune, Hedmark fylke

Nr. 15Storfloen naturreservat, Os kommune, Hedmark fylke

Til toppen