Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Fire nye verneområder i Oslomarka

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Asdøljuvet i Lier, Mørkgonga i Ringerike og Hole, Ramstadslottet i Rælingen og Mellomkollen i Oslo er Oslomarkas nye verneområder. Dette vedtok Kongen i statsråd i dag. (07.12.01)

Pressemelding

Dato: 07.12.01

Miljøvernminister Børge Brende:

Fire nye verneområder i Oslomarka i år - tre nye til neste år!


Asdøljuvet naturreservat i Lier kommune, Buskerud.

Rødrandkjuke i Mellomkollen naturreservat, Oslo kommune.

Begge fotos: Espen Bratlie

Kongen har i statsråd i dag vedtatt første del av verneplanen for Oslomarka, med fire nye verneområder. Det er Asdøljuvet i Lier kommune, Mørkgonga i Ringerike og Hole kommuner, samt Ramstadslottet i Rælingen og Lørenskog kommuner og Mellomkollen i Oslo kommune. Vernet vil være med på å sikre et mangfold av vegetasjonstyper, med interessant flora og rikt dyreliv. Naturreservatenes areal er totalt på 7,7 km 2>.

─ Det er svært bra at vi nå har vedtatt første del av verneplan for Oslomarka, sier miljøvernminister Børge Brende. Med nærhet til mange av landets folkerike kommuner vil verneområdene ha stor betydning for opplevelsen av slike rike natur- og kulturverdier, sier miljøvernministeren.

Verneverdiene er knyttet både til natur- og kulturhistoriske elementer. Naturverdiene er spesielt knyttet til geologi og geologiske formasjoner, barskog, myr, edelløvskog og bekkekløfter med sin spesielle flora og fauna.

Arbeidet med verneplanen tok til i 1971 med en flerbruksplan for Oslomarka. Etter nye vurderinger av det faglige grunnlaget ble et verneforslag godkjent i 1988 med påfølgende høringsrunder. Etter dette har flere av områdene blitt revidert etter høringsuttalelser.

Verneplanen for Oslomarka består i dag av sju nye naturreservater, samt utvidelse av et etablert naturreservat og to nye landskapsvernområder. Av budsjettmessige årsaker vil verneplanen bli gjennomført over to år. Dagens vedtak gjelder opprettelsen av fire naturreservater. Det tas sikte på å verne de resterende områdene i løpet av våren 2002.

Kontaktperson

Avd.dir. Pål Vidar Sollie, tlf. 22 24 58 77

Til toppen