Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

NOU-rapport om avfallsforebygging lagt frem

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Miljøverndepartementet fikk i dag overlevert NOU-rapporten Avfallsforebygging. Utvalget foreslår en rekke tiltak for hvordan samfunnet kan forebygge at avfallsmengdene øker. (07.11.02)

NOU-rapport om avfallsforebygging lagt frem

Miljøverndepartementet fikk i dag overlevert NOU-rapporten Avfallsforebygging. Utvalget foreslår en rekke tiltak for hvordan samfunnet kan forebygge at avfallsmengdene øker.

De avfallsmengder som i dag går til deponi og forbrenning uten energiutnyttelse kan reduseres betraktelig, mener utvalget.

Norge har et nasjonalt mål om at utviklingen i avfallsmengden skal være vesentlig lavere enn den økonomiske veksten. I 2010 skal mengden avfall som går til sluttbehandling være om lag 25 % av generert avfallsmengde. Hvis dette målet skal nås, er det en forutsetning at avfallsforebygging lykkes i stor skala. Det er utvalgets håp at denne utredningen kan legge et godt grunnlag for det arbeidet som må gjøres, skriver utvalget i sin innstilling.

Utvalget ble opprettet av Miljøverndepartementet i 2001. Mandatet har vært å utrede virkemidler og tiltak som kan redusere avfallsmengdene. Utvalget har selv endret navnet fra avfallsreduksjon til avfallsforebygging.

Les: NOU 2002:19 Avfallsforebygging - En visjon om livskvalitet, forbrukerbevissthet og kretsløpstenkning

Til toppen