Historisk arkiv

Økt satsing på friluftsliv

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Regjeringen vil videreføre satsingen på friluftslivet i 2003. Bevilgningen til sikring av friluftsområder foreslås økt med 2 mill. kr til 26,4 mill. kr. Det foreslås også en økning av bevilgningene med til sammen 6 mill. kr til tiltak i nasjonalparker og andre naturvern- og friluftsområder. (03.10.02)

Pressemelding

Dato: 03.10.02

Miljøvernminister Børge Brende:

- Økt satsing på friluftsliv

Regjeringen vil videreføre satsingen på friluftslivet i 2003. Bevilgningen til sikring av friluftsområder foreslås økt med 2 mill. kr til 26,4 mill. kr. Det foreslås også en økning av bevilgningene med til sammen 6 mill. kr til tiltak i nasjonalparker og andre naturvern- og friluftsområder.

- Det er nødvendig å fortsette arbeidet med kjøp av nye friluftsområder, særlig langs kysten, sier miljøvernminister Børge Brende.

– I tillegg er det behov for å tilrettelegge de områdene vi sikrer til friluftsformål, og sørge for at de er godt drevet og vedlikeholdt for besøkende. Det samme gjelder de nasjonalparker og andre verneområder som blir mye besøkt, og der slik tilrettelegging er forenlig med verneformålet, sier han.

Kontaktperson

Avd.dir. Harald S. Ruberg, 22 24 58.90

Mer om budsjettet

Hovedside - miljø

- Økt satsing på vern av naturområder og opprydding i gamle miljøsynder
- Opprydding i forurenset sjøbunn
- 110 millioner kroner til vern av barskog
- Nærmere 80 millioner til villaksen
- Overvåking av det biologiske mangfold
- Flere nye nasjonalparker neste år
- Økt forskning i nordområdene
- Økt satsing på friluftsliv
- Samisk kulturminnevern styrkes
- Restaureringsarbeidene ved Stavanger Domkirke styrkes
- Restaurering av Steinvikholm
- 8 mill. kroner til nytt besøksenter ved Borgund stavkirke