Historisk arkiv

Restaureringsarbeidene ved Stavanger Domkirke styrkes

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Miljøvernminister Børge Brende vil øremerker 1 mill. kr. til antikvarisk restaureringsarbeid i Stavanger Domkirke. (03.10.02)

Pressemelding

Dato: 03.10.02

Miljøvernminister Børge Brende og kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland:

- De antikvariske restaureringsarbeidene ved Stavanger Domkirke styrkes

Miljøvernminister Børge Brende vil øremerker 1 mill. kr. til antikvarisk restaureringsarbeid i Stavanger Domkirke.

- Stavanger Domkirke er et meget viktig kulturminne, og dette vil gjøre det mulig å opprettholde fremdriften på restaureringsarbeidet, sier miljøvernminister Børge Brende.

Stavanger domkirke er et av 12 kirkebygg som, ved siden av Nidaros Domkirke, defineres som kirkebygg av nasjonal verdi. De siste årene er det derfor bevilget til dels betydelige beløp til restaurering av domkirken. Regjeringen har varslet at den vil komme tilbake til Stortinget med en egen sak om istandsetting og forvaltning av verneverdige kirkebygg.

Øremerker midler

For å sikre kontinuitet og fremdrift i arbeidet også i påvente av en slik sak, styrker miljøvernministeren innsatsen ved Stavanger domkirke i 2003. Dette gjøres ved å øremerke 1 mill. kr. til antikvarisk restaureringsarbeid over Miljøverndepartementets budsjettet for 2003. Dette er en økning i forehold til i fjor. Det vil gjøre det mulig å opprettholde et godt nivå og omfang på restaureringen av dette meget viktige kulturminnet. Stavanger kommune har ansvaret for det bygningsmessige vedlikeholdet av kirken og prioriterer arbeidet med domkirken høyt. - Dette er positivt og bør gi et godt grunnlag for et konstruktivt samarbeid mellom kommunen og de statlige fagmyndigheter sier, Valgerd Svarstad Haugland.

Kontaktperson

Rådgiver Lise Asphaug, 22 24 58 33

Mer om budsjettet

Hovedside - miljø

- Opprydding i forurenset sjøbunn
- 110 millioner kroner til vern av barskog
- Nærmere 80 millioner til villaksen
- Overvåking av det biologiske mangfold
- Flere nye nasjonalparker neste år
- Økt forskning i nordområdene
- Økt satsing på friluftsliv
- Samisk kulturminnevern styrkes
- Restaureringsarbeidene ved Stavanger Domkirke styrkes
- Restaurering av Steinvikholm
- 8 mill. kroner til nytt besøksenter ved Borgund stavkirke