Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

- Skal rydde opp i forurensede fjorder

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Regjeringen vil bruke 10 mill. kroner ekstra neste år for å rydde opp i forurensede fjorder og havner. I tillegg bevilger regjeringen 1 mill. kroner ekstra til kartlegging av nye miljøgifter. - Vi trenger et rent og rikt hav, sier miljøvernminister Børge Brende. (08.10.03)

Pressemelding

Dato: 08.10.03

Miljøvernminister Børge Brende:

- Skal rydde opp i forurensede fjorder og havner

Opprydningsarbeid, Bleivik. Foto: SFT Regjeringen vil bruke 10 mill. kroner ekstra neste år for å rydde opp i forurensede fjorder og havner. I tillegg bevilger regjeringen 1 mill. kroner ekstra til kartlegging av nye miljøgifter.

- Vi trenger et rent og rikt hav, sier miljøvernminister Børge Brende.

Regjeringen øker bevilgningene til oppryddingstiltak fra 50,9 til 60,9 mill. kroner. I tillegg foreslår regjeringen 1 mill. kroner ekstra til kartlegging av nye miljøgifter.

- Vi viderefører og styrker den nye og mer helhetlige havmiljøpolitikken vi satte i gang med i St.meld. nr. 12 (2001-2002) Rent og Rikt hav. Vi er allerede i ferd med å gjennomføre denne politikken – nå trapper vi opp ytterligere, sier miljøvernminister Børge Brende.

Opprydningspostens utvikling i perioden 1997-2004 (i 1000 kr):

Grafisk framstilling

Stortingsmeldingen trakk opp en ny og helhetlig strategi for det videre arbeidet med forurensede sedimenter. Pålegg etter forurensningsloven er et hovedvirkemiddel der forurenseren er kjent.

Regjeringen har satt i gang aktiviteter på alle satsingsområdene i strategien, blant annet gjennom fylkesvise tiltaksplaner, opprydding i fire høyrisikoområder med spredningsfare og utarbeidelse av oversikt over steder der det kan være forurensningsfare fra skipsverft og småbåthavner.

Det er nettopp blitt opprettet et nasjonalt råd for forurensede sedimenter. Rådet skal blant annet gi regjeringen råd om de beste faglige og mest kostnadseffektive metodene for å rydde opp på havbunnen.Miljøverndepartementet er også i ferd med å utvikle en helhetlig forvaltningsplan for Barentshavet.

Miljøverndepartementet er også i ferd med å utvikle en helhetlig forvaltningsplan for Barentshavet.

- Introduksjon av fremmede og skadelige organismer via utslipp av ballastvann fra skip kan gjøre store skader på våre marine økosystemer og næringer. Norge arbeider nå aktivt for at den internasjonale konvensjonen om ballastvann skal bli ferdig og vedtatt i FNs skipsfartorganisasjon IMO i februar 2004, sier Børge Brende.

Kontaktperson: Ekspedisjonssjef Inger Glad Stokland 22 24 58 05