Historisk arkiv

Årets Bymiljøpris til Drammen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Attraktive byrom, renere vannmiljø, forbedret kollektivtransport, god tilgjengelighet for alle og en overordnet bystruktur. - Drammen er en verdig og velfortjent vinner av årets bymiljøpris. Ikke bare på grunn av hva byen er i dag, men for hva den er i ferd med å forvandles til, sier miljøvernminister Børge Brende. (07.07.03)

Pressemelding

Dato: 07.07.03

Miljøvernminister Børge Brende:

- Årets Bymiljøpris tildeles Drammen - andungen som vil bli en svane

Attraktive byrom, renere vannmiljø, forbedret kollektivtransport, god tilgjengelighet for alle og en overordnet bystruktur: - Drammen er en verdig og velfortjent vinner av årets bymiljøpris. Ikke bare på grunn av hva byen er i dag, men for hva den er i ferd med å forvandles til, sier miljøvernminister Børge Brende.

Drammen kommune gikk av med seieren i konkurransen om Bymiljøprisen 2003. Statsminister Kjell Magne Bondevik overrekker prisen 3. september i Drammen.

Høytorget i Drammen - Drammen er en inspirasjonskilde. Byen har omdannet et trafikk- og miljøbelastet sentrum til en bykjerne med flere attraktive arenaer. En bevisst tenkning for byutviklingen ligger til grunn for omdanningen, sier Børge Brende.

Ett hovedsatsingsområde i byutviklingen i Drammen har vært den såkalte "byaksen". Den gir en klar visuell fremstilling av hvordan de ulike satsingsområdene skal bindes sammen til en helhetlig opplevelse av byen.

- Kultur, handel, opplevelser og aktiviteter knyttes sammen i en sekvens av offentlige byrom. Byen er i ferd med å bli en bedre by å bo i. Drammen har grepet mulighetene statlige investeringer gir og videreutviklet disse gjennom engasjement og tilføring av egne ressurser, sier miljøvernministeren.

Kristiansand fikk Bymiljøprisen i fjor, Oslo ble kåret til Europas bærekraftige by i år.

- Det er spennende at det arbeides målbevisst i norske byer for å gjøre dem til et bedre sted å vokse opp, bo, arbeide og leve, sier Børge Brende.

Kontaktperson: Avdelingsdirektør Marit Kleveland 22 24 59 40

Foto: Birgitte Simensen Berg ( www.drammen.kommune.no)