Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Børge Brende: Mest omfattende vern på 30 år sikrer Svalbards unike natur

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Kongen har i statsråd i dag besluttet å verne fem nye områder på Svalbard. - Vernet er nå i samsvar med Regjeringens og Stortingets ambisiøse mål om å bevare de unike villmarksområdene på Svalbard for kommende generasjoner, sier miljøvernminister Børge Brende. (26.09.03) Forskrifter og kart

Pressemelding

Dato: 26.09.03

Miljøvernminister Børge Brende:

- Mest omfattende vern på 30 år sikrer Svalbards unike natur

Kongen har i statsråd i dag besluttet å verne fem nye områder på Svalbard. – Vernet er nå i samsvar med Regjeringens og Stortingets ambisiøse mål om å bevare de unike villmarksområder på Svalbard for kommende generasjoner, sier miljøvernminister Børge Brende.

Miljøministre på SvalbardI august i år inviterte Børge Brende ti ministerkolleger til Svalbard for å oppleve den unike naturen og diskutere felles globale miljøutfordringer.


- Med dette blir hele variasjonsbredden av naturtyper og landskap på øygruppen vernet. Det har vært særlig viktig å få vernet de frodigste og mest artsrike tundraområdene. Disse områdene er svært viktige for plante- og dyrelivet. Det er også her presset på naturmiljøet og faren for nye naturinngrep er størst, sier Brende.

De nye verneområdene omfatter til sammen 4449 km2, tilsvarende 8 prosent av øygruppen, og er den mest omfattende fredningen som er foretatt i Norge siden forrige gang det ble opprettet store verneområder på Svalbard i 1973. Eksempelvis er områdene som nå fredes mer enn 1000 km2 større enn Hardangervidda Nasjonalpark, som er det største verneområdet på fastlandet. Fra før er 57 prosent av Svalbard vernet. Selv om store deler av øygruppen ble vernet allerede i 1973, var de mest biologisk viktigste områdene ikke en del av vernet.

- Norge er både moralsk og juridisk forpliktet til å bevare denne naturskatten, sier Brende.

Reindalen. Foto: NP

I vernet inngår Reindalen (bilde) som ligger mellom Longyearbyen og Svea. Reindalen utgjør det klart største området med sammenhengende frodig tundravegetasjon på øygruppen. Store Norske har interesser av videre undersøkelser i Reindalen med hensyn til eventuell framtidig drift. Vernebestemmelsene åpner for slike undersøkelser. Videre vil kulldrift under dalen være tillatt dersom det kan gjennomføres med mindre inngrep på overflaten.

- Verneplanen innebærer ikke slutten på kulldriften på Svalbard i nær fremtid. Den setter rammebetingelser for driften, noe som er i tråd med Regjeringens miljømål og Svalbardmiljøloven, understreker Brende.

Hopen. Foto: Bjørn Skaar

I de nye verneområdene er også øya Hopen (bilde) sør i Barentshavet og farvannene omkring. Her finnes ett av de viktigste områdene for isbjørn og hvalross. På Hopen finnes også noen av Svalbards største sjøfuglkolonier.

- Det er spesielt viktig å sikre leveområdene for isbjørn som er truet av langtransporterte miljøgifter og virkninger av klimaendring, sier Brende.

- Vernet sikrer også områder som er viktige for forskning og opplevelser av uberørt og storslått natur. Det er dermed også i tråd med Svalbardmiljøloven, som har som formål å opprettholde tilnærmet uberørt miljø når det gjelder sammenhengede villmark, landskapselementer, flora, fauna og kulturminner, understreker Brende.

Verneplanen for Svalbard har vært underlagt en omfattende høringsprosess. - Den har vist at det reelt sett ikke er betydelige konflikter mellom vernet og dagens virksomhet, sier Brende.

Se også forskrifter og kart over de nye verneområdene

Kontaktperson: Fung. avdelingsdirektør Tore Ising 22 24 59 96

Til toppen