Historisk arkiv

Forbudet mot kommersiell turisme i nasjonalparker oppheves

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Kongen har i statsråd i dag vedtatt å oppheve det generelle forbudet mot kommersiell turisme i vernebestemmelsene for nasjonalparkene Saltfjellet - Svartisen, Reisa og Jotunheimen. (24.10.03)

Pressemelding

Dato: 24.10.03

Miljøvernminister Børge Brende:

- Forbudet mot kommersiell turisme i nasjonalparker oppheves

Kongen har i statsråd i dag vedtatt å oppheve det generelle forbudet mot kommersiell turisme i vernebestemmelsene for nasjonalparkene Saltfjellet - Svartisen, Reisa og Jotunheimen.

Skagastølsbu. Foto: Sverre A. Larssen– Dermed er det nå åpnet for mer miljøbasert virksomhet i nasjonalparkene. Dette er også helt i tråd med Stortingets målsetting, sier miljøvernminister Børge Brende.
Skagastølsbu.Foto: Sverre A. Larssen

Tiltak innenfor nasjonalparker skal vurderes på samme måte enten tiltaket er av kommersiell karakter eller ikke.

Det er ønskelig at flere får anledning til å oppleve den unike fjellnaturen i våre nasjonalparker. Regjeringen la derfor i sommer frem nærmere retningslinjer for hvordan vi skal øke den turistmessige bruk av våre fjellområder og nasjonalparker.

Nasjonalparkene vil trekke til seg turister, enten de er norske eller utenlandske. Resultatet kan bli ny verdiskaping og flere arbeidsplasser.

– Bruken av nasjonalparkene må skje på naturens premisser, slik at tiltakene ikke forringer nasjonalparkenes naturkvaliteter. Det er tiltakets virkning på nasjonalparken som er avgjørende, ikke om det har næringsmessig betydning eller ikke, understreker Brende.

Les:
Kongelig resolusjon om endringer i forskriftene om vern av nasjonalparkene Jotunheimen, Reisa og Saltfjellet-Svartisen – oppheving av det generelle forbudet mot kommersiell turisme

Kontaktpersoner:
Avdelingsdirektør Harald Ruberg, tlf. 22245890
Rådgiver Torbjørn Lange tlf. 22245828