Historisk arkiv

Håvard Holm fortsetter som direktør i SFT

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Håvard Holm er i statsråd i dag beskikket som direktør i Statens forurensningstilsyn, SFT, for en ny periode på 6 år. (19.09.03) Håvard Holms CV (sft.no)

Pressemelding

Dato: 19.09.03

Håvard Holm fortsetter som direktør i Statens forurensningstilsyn

Håvard Holm, Foto: SFTHåvard Holm er i statsråd i dag beskikket som direktør i Statens forurensningstilsyn for en ny periode på 6 år.

Holm er 59 år og utdannet cand. jur. fra Universitetet i Oslo, 1971. Håvard Holm var ansatt som førstesekretær i Industridepartementet fra 1971 til 1972.

Han var konsulent i Miljøverndepartementet i perioden 1972 til 1974 og dommerfullmektig ved Strømmen sorenskriverembete fra 1974 til 1975. Fra 1976 har han vært ansatt i forskjellige stillinger i Miljøverndepartementet hvor han ble utnevnt til ekspedisjonssjef i 1991. I 1996 ble han konstituert som direktør for Statens forurensningstilsyn, og i 1997 ble han åremålsbeskikket som direktør samme sted.

Håvard Holms CV (sft.no)