Historisk arkiv

Klagenemnd for miljøinformasjon opprettet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Statsråd har i dag oppnevnt Klagenemnd for den nye miljøinformasjonsloven. Klagenemnda skal behandle klager over avslag på krav om miljøinformasjon fremsatt overfor private virksomheter. (05.12.03)

Pressemelding

Dato: 05.12.03

Klagenemnd for miljøinformasjon opprettet

Statsråd har i dag oppnevnt Klagenemnd for den nye miljøinformasjonsloven. Klagenemnda skal behandle klager over avslag på krav om miljøinformasjon fremsatt overfor private virksomheter.

– Denne Klagenemnda er av sentral betydning for at miljøinformasjonsloven skal fungere etter sine intensjoner og for håndhevelsen av loven, sier miljøvernminister Børge Brende.

Klagenemnda skal ikke bare behandle avslag på krav om informasjon. Også når et krav blir avvist, eller når mottakeren mener at svaret er ufullstendig, kan dette påklages til Klagenemnda. Leder og nestleder i nemnda skal være jurister. De øvrige seks medlemmene av nemnda skal ha erfaring fra henholdsvis næringslivet, miljø-, medie-, og forbrukersiden.

Statsråd har i dag også vedtatt at loven om rett til miljøinformasjon trer i kraft fra 1. januar 2004. Loven gir innbyggerne en rett til å kreve opplysninger fra offentlige myndigheter og private virksomheter om forhold ved deres virksomhet som har betydning for miljøet. Offentlige myndigheter og private virksomheter har en tilsvarende plikt til å ha kunnskap om forhold ved sin virksomhet som kan påvirke miljøet.

I tillegg har offentlige organer en plikt til å gjøre denne informasjonen allment tilgjengelig. Klager over avslag på krav om miljøinformasjon fra offentlige organer behandles av det nærmeste overordnede organet, mens den nye Klagenemnda behandler klager rettet mot private virksomheter.

Klagenemnda for miljøinformasjon for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2008 består av:

Advokat Jan Fougner, leder,
Dommer Mette Cecilie Greve, nestleder
Advokat Håvard K. Sundnes
Miljøsjef Anne Lill Gade
Konsulent Svein Martin Søgnen
Fagmedarbeider Gunnar Bodahl-Johansen
Rådgiver Line Andersen
Amanuensis Eli Heiberg

Les mer:
Retten til miljøinformasjon

Kontaktperson: Rådgiver Mona Aarhus, tel 22 24 58 35